top of page

Neurotaktilní integrace

Neutaktilní integraceje technika pravotně určená pro ošetření dětí s neurovývojovou nezralostí, především s poruchami čití (hmatové senzory - rozeznávání  tepla a chladu, tahu, tlaku, vibrací, letmého doteku...). Lidé s těmito poruchami se necítí dobře ve svém těle, mají zhoršenou koordinaci v prostoru a tím pádem působí toporně, nemotorně, neustále do něčeho vráží, mohou mít problémy s rovnováhou, neumí odhadnout vzdálenost, neorientují se v šeru, ve tmě... Pro ně samé je tento stav frustrující, jsou v neustálém napětí psychickém i fyzickém. Ztrácí pozornost, jsou podráždění, reagují neadekvátně. 

Při provádění neurotaktilního protokolu dochází ke stimulaci kožních čidel, k jejich harmonizaci a potažmo harmonizaci celého nervového systému. Klient se většinou zklidní, uvolní, někdy usne. Jako první ustávají mimovolní pohyby těla, klient přestává mluvit, přichází uvolnění. V některých případech je už po prvním ošetření možné pozorovat zlepšení.

Délku ošetření přizpůsobuji stavu ošetřovaného. U dospělých je to většinou 90min. U dětí od 15 do 60 minut. Pokud vydrží a je jim to příjemné, je možné prodloužit i na 90 min. 

Při ošetření zůstává klient oblečený.

Na velmi zkrácený průběh (naznačení použitých hmatů) se můžete podívat ve videu, ke kterému se dostanete kliknutím na odkaz níže.

Neurotaktilní integrace: About
bottom of page